16 Nisan 2024
 • İzmir23°C
 • İstanbul20°C
 • Antalya26°C
 • Ankara20°C

İSTANBUL’DA BİR HAZİNE ÜZERİNDEYİZ BUNUN FARKINDAYIZ

İstanbul Turizminde vizyon oluşturulması ihtiyacı olduğu görülmektedir 

İstanbul’da bir hazine üzerindeyiz bunun farkındayız

24 Ocak 2024 Çarşamba 15:42

TURİZMİN SESİ


İstanbul Turizm Platformu (İTP), İstanbul'da faaliyet gösteren turizm medyası temsilcileriyle bir araya gelerek, 2023 yılında gerçekleşen ve 2024 yılına yönelik hedeflerini ve projelerini paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan İTP'nin sorumlusu Dr. Şengül Altan Arslan ve Başkan Danışmanı B. Ümit Öztürk, toplantıda yaptıkları sunumda, İstanbul'un turizm potansiyelini artırmak için yürüttükleri çalışmaların detaylarını anlattılar.

dr-sengul-altan-arslan.jpg

Dr. Şengül Altan Arslan, İTP'nin kuruluş amacının, İstanbul'un kültürel,  tarihi, doğal ve gastronomik zenginliklerini tanıtmak, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü yükseltmek ve turizm sektörünün gelişimine katkı sağlamak olduğunu belirtti. İTP'nin, İstanbul'un marka değerini artırmak için stratejik planlama, araştırma, eğitim, tanıtım, iş birliği ve koordinasyon gibi faaliyetler yaptığını ifade eden Dr. Arslan, "İstanbul'u sadece bir destinasyon değil, bir yaşam tarzı olarak sunmak istiyoruz.

dr-sengul-altan-arslan-001.jpg

Bu kapsamda, İstanbul'un farklı yönlerini ortaya çıkaran tematik rotalar oluşturduk. Bu rotalar sayesinde, ziyaretçiler İstanbul'un gizli kalmış güzelliklerini keşfedebilecekler" dedi. B. Ümit Öztürk ise, İTP'nin turizm medyasıyla olan ilişkisine değinerek, "Turizm medyası bizim için çok önemli bir paydaş. Sizlerin desteğiyle, İstanbul'un turizmde hak ettiği yere gelmesi için çalışıyoruz. Bu nedenle, sizlerle sürekli iletişim halinde olmak istiyoruz. Sizin görüş ve önerilerinizi almak, İstanbul’un sorunlarına çözüm bulmak ve başarılarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz" diye konuştu. Toplantının sonunda, turizm medyası temsilcileri soru-cevap bölümünde İTP'nin projeleri hakkında bilgi aldılar ve görüşlerini dile getirdiler. 

İstanbul Turizm Platformu olarak sektörel açıklamasını sizler için paylaşıyoruz.

İstanbul Turizm Platformu olarak 2023 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar ve yeni çalışma biçimimizile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İTP perspektifinden turizme bakışını sizlerle paylaşmak vegörüşlerinizi almak üzere sizleri davet ettik. Katılımınız ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.Büyük gelişme potansiyeline sahip ve sürekli genişleyen bir hizmet sektörü olan turizm; kentlerin,ulusların hatta uluslararası toplumun en önemli uğraşlarından biri haline gelmiştir. Kuşkusuz böyle bir ortamda dünya kentlerinin birbirleriyle rekabet etmesi de kaçınılmazdır. 

dr-sengul-altan-arslan-002.jpgİBB olarak İstanbul’u diğer kentler arasında öne çıkarmak, kentin turizmden aldığı payı artırarak kent refahına katkı sağlamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tam da bu nedenle, iyi bir imaja ve marka değerine katkı sunacak stratejiler geliştirmeyi kendimize amaç olarak belirledik. Bu çerçevede, İBB Turizm Müdürlüğü’nün çalışmalarının yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönlendirmesiyle birlikte, sektör temsilcilerini bir araya getirerek; turizmin karşı karşıya kaldığı tehditleri zamanında tespit etmek, zayıf olduğu alanları güçlendirmek, güçlü yönlerini vurgulamak, fırsatları iyi değerlendirmek üzere ortak akılla hareket eden İstanbul Turizm Platformu’nu (İTP)  kurduk.

dr-sengul-altan-arslan-003.jpg2019 Kasım ayında lansmanı gerçekleştirilen İTP, sektörün sorunlarını, ihtiyaçlarını, beklentilerini demokratik katılım ve ortak akılla ele alıp kalıcı çözüm stratejileri belirlemek adına çalışmaya başladı. Düzenlediğimiz çalıştaylar ile sektörün sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini derledik, komisyon toplantıları yaparak verilerimizi güncel tuttuk. Yaşanan Covid-19 pandemisinin sektördeki etkileri, komisyonların aşırı ihtisaslaşmasının büyük resmi görmeyi engellemesi ve yarattığı koordinasyon sorunları nedeniyle, 2023 yılı itibari ile İTP yapısında bir revizyon gerçekleştirdik. Bu revizyonu yaparken çıkış noktamız yine platformumuzun üyeleri oldu. Yapılan toplantılar, gönderilen anketler, sektör paydaşları ile yaptığımız değerlendirme sohbetleri sonucunda oluşan fikir birliği üzerine, verimin artırılması amacıyla yeni bir çalışma modeli belirleyerek komisyon sayılarını azalttık ve kapsayıcılığı artıracak şekilde yeni üyeler dahil ettik. Bu temaslar, yapılan çalışmalar aynı zamanda bize İBB’deki turizmi kesen işler konusunda sektörün yeterli bilgiye sahip
olmadığını da gösterdi. 

dr-sengul-altan-arslan-004.jpgBu tespit üzerine 2023 Ekim ayında Artİstanbul Feshane’de İstanbul Turizm Buluşması gerçekleştirerek İBB’nin turizmi kesen işlerini, ilgili İBB yöneticilerinin sunumları eşliğinde sektörle paylaştık, İTP’nin yeni yapılanmasını ve yeni çalışma biçimini kamuoyuna duyurduk. Şu anki süreçte komisyon toplantılarını her komisyon için iki aylık periyotlarla planlayarak, üyelere önceden duyurarak ve gündeme ilişkin önerilerini alarak gerçekleştiriyoruz. İlk periyodu tamamlanan bu komisyon toplantılarında, İstanbul turizminin çeşitlendirilip geliştirilmesi, daha nitelikli hale getirilmesi için üyelerimizden gelen projeler derlenmiş, komisyon tarafından önceliklendirilmesi istenmiştir.

dr-sengul-altan-arslan-005.jpgGeçen hafta başladığımız ikinci periyot toplantılarında, bu önceliklendirmede ilk iki sırayı alan projelerin hayata geçirilmesi, detaylandırılması, uygulanabilir hale getirilmesi için İBB’nin ilgili birimlerinin de içinde bulunduğu çalışma grupları oluşturulmuştur. Bunlardan “Kentin Finans Kaynaklarının Oluşturulması, Metroart, Kültür Sanat Olarak Haliç, Ekoturizm,Engelsiz Kültür Turu, Gastronomi Zirvesi, Festival” grupları çalışmaya başlamıştır. 

dr-sengul-altan-arslan-006.jpgAyrıca ”Sağlıklı Yaş Alma, MICE Zirvesi, İstanbul Kongre Elçileri, Destinasyon Yönetimi vb.” diğer çalışma gruplarını da oluşturmak üzere komisyonlarda kararlar alınmıştır. Tüm bunların yanı sıra, sektörle İBB arasındaki bilgi eşitlemesinin güncel kalabilmesi için iki ayda bir, İBB’nin turizmi kesen faaliyetleri derlenerek “İstanbul Insights” adını verdiğimiz e-bülten yoluyla platform üyeleri ve turizm basını bilgilendirilecektir. Öte yandan turizm dinamiklerini de aktif olarak takip ediyoruz. Popülaritesini yitiren deniz, kum, güneş turizminin yerini kent turizmine bıraktığının, turizmin kentlerde yoğunlaşmaya başladığının farkındayız. İstanbul olarak coğrafi konumumuza, tarihi ve kültürel değerlerimize rağmen iyi bir imajı ve güvenli kent görüntüsünü güçlü bir şekilde veremediğimiz de bir gerçek. Bunun en önemli sebepleri kaliteli hizmet standartlarının eksikliği, planlama ve yönetimdeki dağınıklık, altyapı ve güvenlik eksiklikleri ve bunlar kadar önemli olan sürekliliğin sağlanamamasıdır. Turizm çeşitliliğinin olmaması, rekabetin ürün çeşitliliği ve marka değeri üzerinden değil fiyat üzerinden yapılıyor olması da ülkeye çekilecek turist
sayısını ve kalitesini olumsuz etkiliyor.

dr-sengul-altan-arslan-007.jpgBütün bu tespitler bize altyapı dönüşüm ihtiyacını, farklı trendlerin takip edilmesi, rekabetin fiyat üzerinden sağlanmadığı bir politikaya geçiş yapılması gerekliliğini ve bu doğrultuda vizyon oluşturulması ihtiyacını gösteriyor. İBB olarak dünya turizm trendlerini takip ediyoruz. Dünya Turizm Örgütü’nün belirlediği 2030 dünya turizm eğilimlerine dair aşağıdaki öngörüler incelendiğinde;

1. Kitlesel turizmin azalması bireysel seyahatin artması,
2. Alternatif turizm türlerinin artması,
3. Seyahat sürelerinin düşmesi ve harcamaların artması,
4. Çevreye, doğaya, kültüre duyarlı yerlerin tercih edilmesi,
5. Ekoturizm, macera turizmi ve kırsal turizmin payının artmasına ilişkin tespitlerin öne çıktığı
görülmektedir.

2030 tarihi çok yakın bir tarih olmasına rağmen bu konuda Türkiye genelinde atılmış kararlı adımları gördüğümüz söylenemez. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz, çalışmalarımızı bu eğilimleri dikkate alarak 3 eksende yürütüyoruz.

1. Zamanı ve mekanı genişleten (çeşitlilik) çalışmalar yapıyoruz. İstanbul’un sadece deniz ve sahil
ile sınırlandırılamayacak kadar geniş olanaklı ve turizmin 12 ay canlı olduğu bir kent olduğunun
farkında olarak;

 • Tarihi / turistik değeri olan yerleri canlandırarak turist kalış sürelerini uzatılması (İBB Miras’ınrestorasyon çalışmaları; Feshane, Bakırköy Baruthane, Yedikule / Hasanpaşa Gazhaneleri,Haliç Sanat Evler, Büyükada Taş Mektep vb.)
 • Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi (Yeni raylı sistem hatları: 47,3 km uzunluğunda 7 yenimetro hattı hizmete açıldı; M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı, T5 Haliç Tramvay Hattı, F4Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı, M4 Tavşantepe - Sabiha GökçenHavalimanı Metro Hattı. 80,5 km uzunluğundaki yeni metro hatları inşaatı devam ediyor. )
 •  Boğaz ve Haliç’te kültür sanat HUB’ı yaratmak için yapılan çalışmalar (Artistanbul Feshane,Haliç Tersanesi, Kadıköy Festival Park, Moda İskelesi, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Bosphorus Cup Yelken Yarışları vb.)
 • Kente yayılan kültür sanat programları (İBB Kültür DB ve Kültür İstanbul’a ait etkinlikler vb.)
 • Önemli sergilerin İstanbul’a gelmesi (Artistanbul Feshane Tate Dynamic Eye)
 •  Kongre ve fuarlara destek (EMITT, Routes World, TTYD TIF, İstanbul Turizm Fuarı, İstanbulBalkan Turizm Borsası vb.)
 •  60 yaş üstü ve engelsiz turizm için çalışmaları (müzelerde (Yerebatan Sarnıcı) ve ulaşımdaerişilebilirlik)
 •  Gençlere yönelik başlatılan turizm faaliyetleri (İstanbul Genç Gönüllü, Creators Club)

2. İnsanı ve doğayı merkeze alıyoruz, diğer bir deyişle sürdürülebilirliği ve doğaya saygıyı
önemsiyoruz. Yatırımlarımızı çevre bilinci ile yapıyoruz. Yerel kültürümüzde barındırdığımız
çeşitliliğe saygı duyuyoruz.

 •  Yayalaştırma (Laleli Ordu Caddesi, Eminönü Meydanı ve Çevresi)
 •  Raylı Sistemler (Yeni Metro Hatları, Yeni Tramvay Hatları)
 •  Bisiklet kullanımının artırılması (Bisiklet Park Alanları, 300 km bisiklet yolu, 289 adetmikromobilite park alanını Bisiklet Rotaları ve Kullanımı)
 •  Yeşil alanların artırılması ve var olanların korunması (Büyükdere Fidanlığı, Atatürk KentOrmanı, Kemerburgaz Kent Ormanı, Yaşam Vadileri vb.)
 •  Kuzey Kent Ormanlarının Korunması (Kanal İstanbul Mücadelesi)
 •  Kültürü yaşatmak için alınan inisiyatifler (İnanç Masası, İl Tanıtım Günleri, Kuyumcu Han,St.Pierre Han Rotalar vb.)
 • Karbon ayak izinin düşürülmesi (Tarihi Yarımada Düşük Salınım Bölgesi, Tesislerde AtıkYönetimi, Koru İstanbul vb.)
 • Alternatif enerji kaynaklarından faydalanma (öncelikle İBB yeni yatırımlarında, trafik ve yolile ilgili cihazlarda, spor salonlarında, tesislerde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılması)
 •  Müzelerin yenilenmesi, yeni yerlerin açılması (Yerabatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, CendereSanat, Haliç Sanat Evler, Artİstanbul Feshane, Botter Han, Trolleybüs, Panorama 1453, İBB

Miras restorasyon çalışmaları)

 •  Farklı mutfakların tanıtımı (Beltur Lezzet Günleri vb.)
 • Kitap basımları (Kültür İstanbul Yayınları; Bisiklet Manifestosu, İstanbul’un kuşları,Yeraltındaki İstanbul, İstanbul Öyküleri vb.)

3. Küresel gelişmeleri fırsata çeviriyoruz. Yeni kuşak seyahatlerini önceden planlayan, kişisel
deneyim ve veri odaklı yaklaşımı benimseyen bir turizm anlayışına sahip. Bu açıdan tüm İBB
hizmetlerinde olduğu gibi turizmde de dijitalleşme en önemli önceliklerden biri olarak
gündemimizde yer alıyor. Bu çerçevede;

 •  Visit İstanbul (Creators Club, Influencer Summit)
 •  Radar İstanbul app
 • Ücretsiz wifi noktaları (Şişli, Beşiktaş, Fatih, Çemberlitaş, Beyazıt, Adalar, Maltepe vb. 42meydanda)
 • İstanbul City Card ile İBB bünyesindeki Kültür AŞ’ye bağlı İstanbul Kitapçıları ve Müzelerinde

entegrasyonun sağlanması (Panoroma 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk Müzesi, Şerefiye Sarnıcı,
Yerebatan Sarnıcı)

 •  Raylı sistem ve lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarında kredi kartı ile ödeme
 • Deniz taksi, yeni nesil aile taksileri, BusForUs gibi sistemlerde dijitalleşme
 •  Artırılmış ve sanal gerçeklik konusunda iştiraklerimizin yaptığı atılımlar (3B İstanbul,

dr-sengul-altan-arslan-008.jpgPanorama 1453, Yerebatan Sarnıcı Sanal Sergi Alanı) Sonuç olarak tüm bunlar da gösteriyor ki turizm, ekonomideki farklı endüstrilerden ürün talep eden ve çeşitli tüketim faaliyetlerinin birleşiminden oluşan bir sektördür. Dolayısıyla sadece turizme özgülenmiş turizm information ofisleri, katılınacak ulusal/uluslararası fuarlar, planlama ve tanıtımlar, meydan yönetimi, ulusal/uluslararası turizm sektöründeki temsillerle turizm alanını sınırlamak mümkün değildir. Bu nedenle İBB’yi turizm konusunda daha çevik hale getirmek üzere İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan İTP’yi yeni çalışma biçimimizle, İBB Turizm Müdürlüğü ile birbirini tamamlayan, birbirine güç veren bir yapı olarak konumladı. Sektörle birlikte ortak akılla ürettiğimiz projelerin, İBB’nin yaptığı işlere turizm perspektifi kazandırması açısından da önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Bir bakıma platform olarak turizm sektörü - İBB ilişkilerinde bir kısa yol olarak konumlandığımızı söylemek de yanlış olmayacaktır. Biz, İBB olarak bir hazinenin üzerinde oturduğumuzu biliyoruz. Temel amacımız elbette bu değeri korumak, uyguladığımız politikalarla İstanbul’un değerini artırmak.
 

Yorumlar
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.